نامهای گیلانی و مازندرانی

اسامی مشترک بین دختر و پسر
اَیاز(شبنم) / راپا(منتظر) / شوروم(مه صبح گاهی) / چیکا(نام پرنده) / آموج(آموخته، خوگرفته) / قاینا(قانع، متقاعد) / لیما(اسم کوهی در حوزه تنکابن) / ورف(برف) / گیله‌وا(باد شمال شرقی) / ونی(بلندترین قله فومنات) / ماز(نام کوهی میان گیلان و مازندران) / سورخِ جول(صورت گل انداخته) / گولاز(افتخار و مباهات) / فوتور(زبر و زرنگ، آتشپاره) / فوتیربلا(زبر و زرنگ،آتشپاره) / شیلان(اطعام و انفاق عامه مردم به شکرانه سلامتی و همچنین وسعت و گشایش رزق و روزی) / شوکا(برزه، نام کوچکترین گوزن ایران که در جنگل‌های گیلان زندگی می‌کند)//ماهتو(مهتاب)/ماتیسا(ماه خالی)/نیشا(غنچه)/

اسامی دختران
یالمند( تیرکمان، قوس و قزح) / آییل(پری شاهرخ، نوعی پرنده) / هارای(گریه ،فغان) / ووشه(خوشه) / وارش(باران) / پامچال(نوعی گل) / تال(نیلوفر وحشی) / گِئشه(عروس، عروسک) / تی‌تی(شکوفه) / ناجه(آرزو) / نیلو(اسم مکان در اشکورات) / نینای(عروسک) / اَرسو( اشک غم و شادی) / الیزه( اسم محلی در رودبار) / آمولای(پروانه) / برفانک(پرنده‌ای از انواع سهره) / بی‌بی(کرم ابریشم) / پاپلی(پروانه) / پرزه(آهو) / ترمی(مه) / تلایه(صبح خیلی زود) / چولی(چکاوک) / روجا(ستاره) / ساره(ستاره) / سیتکا(مرغ مینا) / شامار( ملکه، بهترین مادر) / لیرو(گلی زرد رنگ با ساقه بلند و بسیار معطر) / ماسو(روشنایی ماه) / ملیجه(گنجشک) / رزِ ووشه(خوشه انگور) / ایسپیلی( گیاه گل‌دار آدونتیس تابستانه) / مهتو شب(شب مهتابی) / گول‌صفا(گل لاله‌عباسی) / گول‌تره(نیلوفر صحرایی) / کاس‌خانم( دختری که چشمان زاغ(آبی) دارد) / نازبداشته(ناز پرورده) / مستوره(نمونه) / کاسی(از اسامی دخترانه روستایی و به معنی چشم زاغ) / کاس‌گول(از دیگر نام‌های محلی گیاه سوته‌واش است که از گل‌های وحشی صحرایی به حساب می‌آید و به نام گل استکانی در منازل می‌کارند) / مریم‌بانو(گوش‌ماهی یا صدف‌های به رشته در آورده و گردن‌بند شده) / پلهام(گل صورتی و سفید با مزه بادام تلخ و میوه سیاه) / سیلانی( پرنده‌ای با سینه سفید و بال‌های سیاه که از گنجشک بزرگتر است) / کِلِکا(دختر کوچک) / گیلِ‌کور / کوره‌کا(دختر کوچک)

اسامی پسران
خوجیر( زیبا، خوب، جمیل) / اوخان(پژواک) / ایجگره(فریاد) / تام (آرام و ساکت) / توکالی(قله کوه) / دامون(جنگل) / شراگیم(اسم تاریخی) / گیل‌داد(اسم تاریخی) / موتا(از سرداران باستانی) / نسپر( از انواع پرندگان جنگلی خوش آواز) / نومود( برازنده، در خور) / نیما( کوهی در شمال، یوش مازندران) / ورنا( نام باستانی و کهن) / والای(تلاطم) / واشک( عقاب تالابی،ازپرندگان تابستانی) / نوبیل(از محله‌های رشت) / کاسان(نام دهکده‌ای ست) / سراوان(نام روستایی ست) / گول‌علی( از اسامی مذکر گیلانی) / ساج‌علی(زلف‌علی) / یاور (کمک) / گورج(نام مکان) / میکال( نام مکان) / شوئیل(نام مکان) / گسکر( نام مکان) / کیسوم(نام محل) / لیسار( از رودهای گیلان است در شمال گرگانرود جاری است) / گیلانشا(مرغ باران که چون آوا سر دهد باران نازل خواهد شد.) / اسفار(اسپار، شکل محلی خزری میانه اسوار است، وی پسر شیرویه و یکی از رهبران نطامی دیلمی است) / امینای( نام یکی از شاعران گیلانی، امینای رودسری) / کیاملک( از مقتدرترین امرای سلسله هزاراسبی اشکوری بود) / کوشیار( ریاضیدان و اختر شناس برجسته و نامدار گیلانی) / وَهرَز( نام یکی از بزرگان گیلانی) / گیلک( اهل گیلان

 

 

گزارش تخلف
بعدی